Το ακτινολογικό τμήμα είναι άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας. 

Καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα του συνόλου των εξετάσεων και ελάχιστα επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται σήμερα στην ακτινοδιαγνωστική.

Το τμήμα στελεχώνεται από ιατρούς ακτινολόγους, τεχνολόγους ακτινολόγους, νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό, και είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το κάθε περιστατικό που παραπέμπεται στο τμήμα χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων παραδίδεται στην ασθενή μετά το τέλος της εξέτασης.