Η συμμετοχή των μελών της ομάδας μας σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια είναι πρωτίστης σημασίας για την συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη. Τα ιατρικά συνέδρια παρέχουν ευκαιρία για νέες γνώσεις και πρακτικές, δικτύωση μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών και ενημέρωση για τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.

Δρ Μιχάλης Καηλίδης

42nd Congress of the European Society of Surgical Oncology
25-27 October 2023, Florence – Italy

Δρ Μιχάλης Καηλίδης

Congress of International Society of Senology (SIS) and Académie Nationale de Chirurgie (ANC)
9-10 October 2023, Strasbourg – France

Δρ Μιχάλης Καηλίδης

18th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2023
15-18 May 2023, Vienna – Austria

Δρ Μιχάλης Καηλίδης

SIS World Congress on Breast Cancer and Breast Healthcare
3-6 May 2023, Rhodes Island – Greece

5-7 Οκτωβρίου 2022
Δρ Μιχάλης Καηλίδης

22ο Συνέδριο της Διεθνούς Οργάνωσης για την Υγεία των Εφήβων
5-7 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα – Ελλάδα