Νικόλας Χριστοδούλου

Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Διονύσης Κουφουδάκης