Στο τμήμα αυτό παρέχεται νοσηλεία μίας ημέρας στην οποία αντιμετωπίζεται άμεσα ο ασθενής χωρίς να απαιτείται η παραμονή του στην κλινική. Ακόμη και σε περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών, με αποτέλεσμα η ασθενής να αισθάνεται καλύτερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το κόστος νοσηλείας και αναβαθμίζεται η ψυχολογία της ασθενούς που γνωρίζει ότι θα επιστρέψει άμεσα και με ασφάλεια στον οικείο χώρο της. Η ασθενής αφού πραγματοποιήσει τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο, χειρουργείται και παίρνει εξιτήριο αυθημερόν.