Το τμήμα χειρουργείων περιλαμβάνει 4 χειρουργικές αίθουσες (3 άσηπτες και 1 αίθουσα σηπτικού χειρουργείου).

Οι χειρουργικές αίθουσες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν μέγιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια. Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής, διαθέτοντας μηχανήματα τελευταίας γενιάς, καθώς και τον πλέον σύγχρονο απεικονιστικό και αναισθησιολογικό εξοπλισμό.

Όλα τα ανωτέρω επιτρέπουν την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων χειρουργικών τεχνικών και τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων, σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας.