Τα Εξωτερικά Ιατρεία της DONNA HEALTH CARE στεγάζονται στην οδό Αθηνών 19, στο Στρόβολο (Λευκωσία), και λειτουργούν από την 1η Δεκεμβρίου 2022 στον 2ο και 3ο όροφο του κτιρίου.

Στα εξωτερικά ιατρεία φιλοξενούνται προς το παρόν οι πιο κάτω ειδικότητες:

  • Γενική Χειρουργική / Χειρουργική Μαστού
  • Γυναικολογία
  • Ακτινολογία Μαστού
  • Κέντρο Υπερήχων
  • Νευρολογία
  • Καρδιολογία
  • Πλαστική Χειρουργική
  • Κλινική Διαιτολογία
  • Φυσιοθεραπεία / Κέντρο Λεμφοιδήματος
  • Αισθητική Ιατρική