Το Ιατρικό Κέντρο DONNA HEALTH CARE είναι υπό ανέγερση και στεγάζεται στην Οδό Γεωργίου Αθάνα 6 στο Στρόβολο, Λευκωσία (κοντά στον κυκλοφοριακό κόμβο ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ).

Μια σύγχρονη πολυκλινική, ενταγμένη στο ΓεΣΥ,  με εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα που συνδυάζει υπηρεσίες Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας, Ημερήσιας Νοσηλείας, Εξωτερικών Ιατρείων και Ακτινολογικό Κέντρο.

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται επίσης και η εξειδικευμένη Κλινική Μαστού «ΜΑΜΜΑ HEALTH CARE».