Όραμα μας είναι η παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης ιατρικής ή άλλης φροντίδας, που να βασίζεται στην άριστη γνώση και κατανόηση της διαφορετικότητας του φύλου, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα.

Με τη δημιουργία του πρώτου Ιατρικού Κέντρου στην Κύπρο που βασίζεται στον ορισμό της ιατρικής του φύλου (gender medicine) και συγκεκριμένα στην υγεία της γυναίκας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή πάθησης, εξασφαλίζεται υγεία και καλή ποιότητα ζωής σε κάθε γυναίκα.

«Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;»

 

Με κύριο σκοπό μας την παροχή βοήθειας προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενούς, προσφέρουμε με ανθρώπινη προσέγγιση και επαγγελματισμό, υψηλού επιπέδου ιατρική ή άλλη φροντίδα, σε ένα άνετο, φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον, με άριστης ποιότητας ιατρικά μηχανήματα.

Αποστολή μας είναι η προάσπιση του δικαιώματος στην υγεία για όλες τις γυναίκες μέσα από:

• Κάλυψη όλων των ιατρικών αναγκών των γυναικών κατά την περίοδο της εφηβείας, της αναπαραγωγικής ηλικίας, της εμμηνόπαυσης και της γήρανσης

• Παροχή ολιστικής ιατρικής ή άλλης φροντίδας συγκεντρώνοντας όλες τις υπηρεσίες και ειδικότητες κάτω από την ίδια στέγη

• Στενή συνεργασία μεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων και δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων που παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης δύσκολων και πολύπλοκων περιστατικών

• Συνεχή αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

• Επένδυση σε νέες τεχνολογίες, καινοτομίες και έρευνα

• Απόκτηση Διεθνούς Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης

• Συνεχή εκπαίδευση Ιατρών, Επαγγελματιών Υγείας και παραϊατρικού προσωπικού

• Συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών

• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και άλλα οργανωμένα σύνολα, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες

• Κοινωνική ευθύνη και προσφορά