Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ανανέωση: 18 Σεπτεμβρίου, 2023

H DONNA AND MAMMA HEALTH CARE (MIND) LTD (“εμάς”, “εμείς”, ή “μας”) λειτουργεί τον ιστότοπο Donna Health Carehttps://www.donnacare.cy/  (η “Υπηρεσία”).

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δικαίωμα υψίστης αξίας. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Στις 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Κανονισμός» κι ευρέως γνωστός ως General Data Protection Regulation – «GDPR»).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή,χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών και/ή δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν, εκτός όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν οι Όροι και Προϋποθέσεις μας, προσβάσιμοι στη διεύθυνση https://www.donnacare.cy

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (“Προσωπικέςπληροφορίες”) μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Όνομα

Διεύθυνση email

Αριθμός τηλεφώνου

Δεδομένα Kαταγραφής

Συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθεφορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας (“Δεδομένα καταγραφής”). Αυτάτα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ηδιεύθυνση Πρωτόκολλο Διαδικτύου (“IP”) του υπολογιστή σας, ο τύπος τουπρογράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οισελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία τηςεπίσκεψής σας, ο χρόνος που περνάτε σε αυτές τις σελίδες και άλλαστατιστικά στοιχεία.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων, τα οποία μπορεί ναπεριλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookiesαποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από μια ιστοσελίδα καιαποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε ναδώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ήνα υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστετα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μέρητης Υπηρεσίας μας.

Κατά την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία θα σας ενημερώνουμε πάντα για την Πολιτική μας για τα Cookies. Ενδέχεται να αλλάζουμε την Πολιτική μας για τα Cookies από καιρό σε καιρό, η οποία θα ενημερώνεται στην Υπηρεσία μας. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Cookie.

Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, ανά πάσα στιγμή μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Internet Explorer: https://www.microsoft.com/info/uk-en/cookies.mspx

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στη διεύθυνση: https://www.allaboutcookies.org

Σημειώνουμε ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να απενεργοποιηθούν εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και άτομα για να διευκολύνουντην Υπηρεσία μας, να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, ναεκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθούνστην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίεςμόνο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων για λογαριασμό μας καιυποχρεούνται να μην τις αποκαλύψουν ή να τις χρησιμοποιήσουν γιαοποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς,αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ήμέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν καιπροσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για τηνπροστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, δεν μπορούμε ναεγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδεςπου δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτουμέρους, θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του εν λόγω τρίτου μέρους. Σαςσυμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τοπεριεχόμενο, τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τιςπρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Απόρρητο Παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών (“Παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες απόπαιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότιτο παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας. Εάν ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετώνμας έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες, θα διαγράψουμε αμέσως τιςπληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν απαιτείται απότο νόμο ή από κλήτευση.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας περιοδικά. Θασας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέαΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτή τη σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στηνπαρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν από τηστιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ΠολιτικήΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@donnacare.cy .